Opdrachten

Toezichthouder

Over mijn werk als toezichthouder lees je hier meer.

Opdrachten vanuit RLH Advies

Enkele opdrachten licht ik hieronder graag toe.
Daarnaast voer ik diverse andere opdrachten uit bij uiteenlopende opdrachtgevers.

Gemeente Coevorden (2019 – 2024)

Projectleider Culturele Gemeente (2019-2023)
Coördinator Project ‘Van Gogh in Drenthe’ (2023-2024)

In de periode 2021-2022 was de gemeente Coevorden de culturele gemeente van de provincie Drenthe. In nauw overleg met de inwoners, bedrijven en instellingen is een geslaagd cultureel jaar tot stand gebracht met activiteiten die deels tevens een goede basis vormen voor de toekomst op cultureel gebied waardoor Coevorden een aantrekkelijke gemeente blijft/wordt om te wonen, te werken en te verblijven. Mijn taak was om de activiteiten aan te jagen en te coördineren.
Vanaf 2023 ben ik door de gemeente Coevorden als coördinator aangesteld voor het provinciale project ‘Van Gogh in Drenthe’ met wederom tot taak verbindingen tussen partijen te leggen en projecten aan te jagen en te coördineren. 

Hanzevast (1 april 2022 – heden)

STAK bestuurder beleggingsfondsen
Hanzevast is aanbieder van beleggingsfondsen in vastgoed en scheepvaart voor merendeels particuliere investeerders. Hanzevast staat vanwege haar activiteiten onder permanent toezicht van de AFM en de DNB. 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) (juli 2018-juli 2020)

Lid Beoordelingscommissie MKB-Compensatieregeling
NCG werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. Voor de MKB-compensatieregeling was door de regering een onafhankelijke beoordelingscommissie samengesteld voor twee jaar die de aanvragen voor schadevergoeding beoordeelde en de NAM hierover adviseerde. Vanwege de oprichting van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) per 1 juli 2020, is deze tijdelijke beoordelingscommissie opgeheven. 

Opdrachten als trainer

Tijdens mijn loopbaan in de accountancy heb ik het enorm boeiend gevonden om trainingen te verzorgen aan collega’s en klanten op velerlei gebied. Ik geef trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en in mijn deskundigheidsgebieden. Enkele opdrachtgevers in dit kader zijn: 

  • Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (NVBU)
    Geven van trainingen op het gebied van financiën en jaarrekeningen (2019)
  • Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
    Geven van trainingen op het gebied van frauderisicofactoren (2019).