Toezichthouder

De combinatie van interesses voor de maatschappij, de mens, resultaatgerichtheid, deskundigheid en gedrevenheid, geven mijn profiel weer als toezichthouder.

Balans en interactie

Het vak van commissaris/toezichthouder is een verantwoordelijke, complexe rol en is (terecht) aan het professionaliseren. Een open oog voor de omgevingsfactoren, oog voor zowel de ‘zachte’ als de ‘harde’ kanten van de organisatie en de balans en interactie daartussen, de leiding ‘challengen’ en van advies voorzien, kijken naar de strategie en de kwaliteit van de organisatie, onafhankelijk en effectief opereren en (het je eigen maken van) specifieke (branche)kennis zijn enorm belangrijk. Daarnaast vind ik een dosis gezonde nieuwsgierigheid onontbeerlijk. En humor!

Om mijn rol als commissaris/toezichthouder kracht bij te zetten, heb ik in 2019 de commissarissen-cyclus op Nyenrode gevolgd en sindsdien volg ik diverse ‘bijscholings’cursussen en bijeenkomsten.

Varietas Delectat!

Door toezichthouder te zijn bij verschillende organisaties, heb ik een breed perspectief en kan ik zaken van meerdere kanten belichten. De organisaties maken immers allemaal onderdeel uit van één samenleving en kunnen niet zonder elkaar. Het één heeft te maken met of beïnvloedt het ander. 


Ik ben toezichthouder bij

 • DLE Natura Uitvaartverzekeringen NV te Emmen en Coöperatie DLE Emmen U.A.
  1 september 2016 – heden (2e termijn)
  Voorzitter Raad van Commissarissen (tot 2023 lid) van de N.V. en Lid RvC van de U.A. Voor mijn benoeming ben ik op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB).
 • Stichting RTV Drenthe en Stichting Mediareclame Drenthe
  1 januari 2018 – heden (2e termijn)
  Lid Raad van Toezicht.
  RTV Drenthe betreft een regionale publieke omroep.
 • Cogas Holding NV
  1 juli 2018 – heden (2e termijn
  Lid Raad van Commissarissen, voorzitter auditcommissie
  Cogas is werkzaam op het gebied van beheer van netwerken voor gas en elektriciteit en duurzame energie(oplossingen) in een groot deel van Twente en de gemeente Hardenberg.
 • Stichting Interzorg Noord-Nederland
  1 juli 2018 – heden (2e termijn)
  Lid Raad van Toezicht, lid auditcommissie
  Interzorg is een zorgorganisatie, actief in Noord- en Midden-Drenthe met een breed pakket aan woon- zorg-, behandelings- en servicemogelijkheden. 
 • Countus Groep B.V.
  1 juli 2019 – heden (2e termijn)
  Voorzitter Raad van Commissarissen (vanaf juli 2023), lid commissie kwaliteit, lid commissie renumeratie (tot juli 2023 lid RvC en lid auditcommissie)
  Countus is een top 15 accountants- en adviesorganisatie met ruim 500 medewerkers en 23 vestigingen in Noord-, Midden- en Oost-Nederland en met specialisaties in de Agrarische sector, de Horeca & Leisure en de Zorg & Welzijn. Voor mijn benoeming ben ik getoetst door de AFM.
 • Drentse Holding BV (MKB Fonds Drenthe)
  1 september 2019 – heden (2e termijn)
  Voorzitter Raad van Commissarissen
  MKB Fonds Drenthe ondersteunt kansrijke initiatieven met maatwerk financieringen en kredieten, gericht op de groei en innovatie van MKB-bedrijven.

Beperking aantal commissariaten

De Nederlandse wetgever heeft een maximum gesteld van een aantal van vijf  “grote” commissariaten per toezichthouder. Mijn toezichtfuncties bij Cogas en Countus vallen hier onder.


Ik was toezichthouder bij:

Euroterminal Emmen-Coevorden-Hardenberg BV
Maart 2021 – maart 2022
Lid Raad van Commissarissen
Een terminal in Coevorden, op de grens van Nederland en Duitsland, met een Duitse aandeelhouder, Bentheimer Eisenbahn AG. Vanwege verkoop van een meerderheid van de aandelen is de RvC ontbonden.