Opleiding

In 1987 heb ik mijn VWO-diploma aan de Gemeentelijke Scholengemeenschap (GSG) in Emmen behaald. In 1991 volgde het diploma bachelor of hotel adminsitration (bah) aan de Hogere Hotelschool, ofwel de Hotel Management School Leeuwarden

Tijdens mijn laatste studiejaar, toen ik stage liep bij de horecagroothandel Hanos in Apeldoorn op de inkoop- en wijnafdeling, heb ik de Wijnacademie gevolgd. 

Registeraccountant

De dienstverlening, tezamen met de economische vakken in de hotelopleiding stimuleerden mij tot het vak van accountant en het volgen van de accountantsopleiding aan Nivra Universiteit Nyenrode. In 1999 behaalde ik mijn doctoraal examen Information Management (drs) en de titel Registeraccountant (RA). 

Nooit uitgeleerd

Een mens is nooit uitgeleerd. In de periode 1991-2018 heb ik verschillende interne trainingen gevolgd en gegeven in de accountancy op het gebied van vaktechniek, sociale, commerciële en schrijfvaardigheden, coaching, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Vanaf 1999 is daar de Permanente Educatie (PE) voor de beroepsgroep van RA’s bijgekomen. In 2000 heb ik een certificaat doceervaardigheden behaald. 

Gecertificeerd Coach

Tijdens mijn loopbaan in de accountancy boeide het me om te werken met mensen die verder willen in hun functie, in projecten, in hun teams en in persoonlijke ontwikkeling. Accountantskantoren zijn corporate organisaties die wereldwijd opereren. Het accountantsvak is boeiend, maar zwaar en geeft veel verantwoordelijkheden. Dat (jonge) professionals ondersteuning willen in hun ontwikkeling en verandering binnen deze kaders is daarom een logisch gevolg. Het heeft mij ertoe gebracht trainingen te volgen op het gebied van coaching en een gecertificeerde opleiding te doen, genaamd Coaching in the Corporate Context aan de Coachingsschool Amsterdam. In april 2018 heb ik het International Coach Federation (ICF) level 1 certificaat behaald. ICF stelt hoge eisen aan theorie, ethiek en kwaliteit. Mijn kernwaarden waar vanuit ik leef sluiten hier op aan. Met de hoogste zorgvuldigheid, discretie en kracht bied ik een veilige omgeving om in te kunnen groeien.

Commissaris

In 2019 heb ik de commissarissen-cyclus op Nyenrode gevolgd en het certificaat behaald. Vanaf 2019 volg ik diverse trainingen op het gebied van governance, branche ontwikkelingen en permanente educatie voor registeraccountant. In 2023 heb ik de Programma Modern Toezicht van de Regionale Publieke Omroep in samenwerking met Tias Business School gevolgd en het certificaat behaald.